Vedlikehold skal lønne seg!

Erfaringen, kunnskapen
og fastilitetene

Vi tilbyr industrilakkering og kontainerservice til tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og til entreprenører. Riktig overflatebehandling har vesentlig betydning – og en effektiv korrosjonsbeskyttelse er viktig for å unngå at det senere oppstår store vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Vi har erfaringen, kunnskapen og fasilitetene til å tilby det beste av vedlikehold
i bransjen.

Ved å velge Vedlike på dine verdier, velger du en miljøbevisst aktør som med sin kunnskap bidrar
til at grundig vedlikehold lønner seg på alle plan.

Vedlikehold skal lønne seg!

Erfaringen, kunnskapen
og fastilitetene

-Vi tilbyr industrilakkering og kontainerservice til tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og til entreprenører. Riktig overflate-
behandling har vesentlig betydning
– og en effektiv korrosjonsbeskyttelse er viktig for å unngå at det senere oppstår store vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Vi har erfaringen, kunnskapen og fasilitetene til å tilby det beste av vedlikehold i bransjen.

Ved å velge Vedlike på dine verdier, velger du en miljøbevisst aktør som med sin kunnskap bidrar til at grundig vedlikehold lønner seg på alle plan.

Industri-
lakkering

Vi har et moderne anlegg med sandblåsehall og gjennom-gående oppvarmet lakkhall utstyrt med skinner i gulvet, for å sikre høy kvalitet og effekt-
ivitet. Erfaring innen transport sektoren inkluderer omfattende rustrevisjon og hellakkering av trikk, tog og tunge kjøretøy for kunder som Oslo Sporveier, VY, Stadler, Siemens, Bane NOR, Scandia, etc.

Kontainer-
service

Vår erfaring inkluderer omfattende arbeid med både vekselcontainere, kompri-matorer og avfallscontainere,
for en rekke store kunder som Posten Bring, Postnord, Lindum, Intracon, etc.

Proffe rengjørings-
produkter

Vi tilbyr også egne kjemikalieprodukter som effektiv fjerner bremsestøv/ jernstøv på vekselkontainere og jernbanerelatert utstyr.
Vi leverer også avfetting og andre spesialkjemikalier.

Industri-
lakkering

Vi har et moderne anlegg med sandblåsehall og gjennomgående oppvarmet lakkhall utstyrt med skinner i gulvet, for å sikre høy kvalitet og effektivitet. Erfaring innen transport sektoren inkluderer omfattende rustrevisjon og hel-lakkering av trikk, tog og tunge kjøretøy for kunder som Oslo Sporveier, VY, Stadler, Siemens, Bane NOR, Scandia, etc.

Kontainer-
service

Vår erfaring inkluderer omfattende arbeid med både vekselcontainere, kompri-matorer og avfallscontainere,
for en rekke store kunder som Posten Bring, Postnord, Lindum, Intracon, etc.

Proffe rengjørings-
produkter

Vi tilbyr også egne kjemikalieprodukter som effektiv fjerner bremsestøv/ jernstøv på vekselkontainere og jernbanerelatert utstyr.
Vi leverer også avfetting og andre spesialkjemikalier.

Kontakt

T. +47 32 26 63 00 / post@vedlike.no

SLEMMESTAD
Verksted/Sandblåsing og lakkering
Eternitveien 10, 3470 Slemmestad

DRAMMEN
Overflatebehandling av komponenter og slyngerensing
Nedre Eikervei 12. 3045 Drammen

Viktige sider

Produkter

Vedlike er en ekspert med lang og bred erfaring innen industrilakkering og kontainerservice innenfor markedene tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og entreprenører. Vi er også produsent av proffe rengjøringsprodukter med fokus på å produsere effektive og skånsomme kjemikalier.