Vedlikehold skal lønne seg!

Erfaringen, kunnskapen
og fasilitetene

Vi tilbyr industrilakkering og kontainerservice til tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og til entreprenører. Valg av riktig overflatebehandling og malingssystem har stor betydning for å unngå at det senere oppstår store vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Vedlike har erfaringen, kunnskapen og fasilitetene til å tilby det beste av vedlikehold
i bransjen.

Vedlikehold skal lønne seg for både økonomi og miljø!

Vedlikehold skal lønne seg!

Erfaringen, kunnskapen
og fasilitetene

Vi tilbyr industrilakkering og kontainerservice til tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og til entreprenører. Valg av riktig overflatebehandling og malingssystem har stor betydning for å unngå at det senere oppstår store vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Vedlike har erfaringen, kunnskapen og fasilitetene til å tilby det beste av vedlikehold
i bransjen.

Vedlikehold skal lønne seg for både økonomi og miljø!

Industri-
lakkering

Vi har et moderne anlegg med sandblåsehall og gjennom-gående oppvarmet lakkhall utstyrt med skinner i gulvet.

Vedlike har utstrakt erfaring innen transport sektoren. Oppdrag inkluderer omfattende rustrevisjon og hellakkering av trikk, tog og tunge kjøretøy for kunder som Oslo Sporveier, VY, Stadler, Siemens, PostNord, Bring, Scania, etc.

Container-
service

Vår erfaring inkluderer omfattende arbeid med både vekselcontainere, kompri-matorer og avfallscontainere,
for en rekke store kunder som Posten Bring, PostNord, Lindum, Intracon, etc.

Profesjonelle rengjørings-
produkter

Vi tilbyr også egne kjemikalieprodukter som effektivt fjerner bremsestøv/ jernstøv på vekselkontainere og jernbanerelatert utstyr.
Vi leverer også avfetting og andre spesialkjemikalier.

Industri-
lakkering

Vi har et moderne anlegg med sandblåsehall og gjennom-gående oppvarmet lakkhall utstyrt med skinner i gulvet.

Vedlike har utstrakt erfaring innen transport sektoren. Oppdrag inkluderer omfattende rustrevisjon og hellakkering av trikk, tog og tunge kjøretøy for kunder som Oslo Sporveier, VY, Stadler, Siemens, PostNord, Bring, Scania, etc.

Container-
service

Vår erfaring inkluderer omfattende arbeid med både vekselcontainere, kompri-matorer og avfallscontainere,
for en rekke store kunder som Posten Bring, PostNord, Lindum, Intracon, etc.

Proffesjonelle rengjørings-
produkter

Vi tilbyr også egne kjemikalieprodukter som effektivt fjerner bremsestøv/ jernstøv på vekselkontainere og jernbanerelatert utstyr.
Vi leverer også avfetting og andre spesialkjemikalier.

Kontakt

T. +47 32 26 63 00 / post@vedlike.no

SLEMMESTAD
Verksted/Sandblåsing og lakkering
Eternitveien 10, 3470 Slemmestad

DRAMMEN
Overflatebehandling av komponenter og slyngerensing
Nedre Eikervei 12. 3045 Drammen

Viktige sider

Produkter

Vedlike er en ekspert med lang og bred erfaring innen industrilakkering og containerservice innenfor markedene tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og entreprenører. Vi er også produsent av proffe rengjøringsprodukter med fokus på å produsere effektive og skånsomme kjemikalier.