Med en visjon om å bidra sterk på bærekraftig vedlikehold.

Dette gjør vi ved å ha kompentente medarbeidere som leverer kvalitet og kan rådgi våre kunder til bærekraftig vedlikehold som varer gjennom mange år. Målet til Vedlike er at ved godt kvalitetsarbeid, vil kunden oppnå lengre vedlikeholdsintervaller som gir redusert materialforbruk og bidrar til økt bærekraft. Når vi utfører industrilakkering for våre kunder oppfylles vår visjon ved en bevisst bruk av energi og produkter for å kunne være en forgjenger for en mer bærekraftig vedlikeholdsbransje.

Vedlike kan tilby vår kunder godt kvalifiserte ansatte med fagbrev og FROSIO-sertifisering (Level III).

Vedlike har vært en ekspert på industrilakkering og containerservice siden 2002, og betjener markeder som tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og entreprenører.
Vi produserer også profesjonelle rengjøringsprodukter, med et fokus på effektive og milde kjemikalier.

 

Vedlike har vært en ekspert på industrilakkering og containerservice siden 2002, og betjener markeder som tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og entreprenører. Vi produserer også profesjonelle rengjøringsprodukter, med et fokus på effektive og milde kjemikalier.

Med en visjon om å bidra sterk på bærekraftig vedlikehold.

Dette gjør vi ved å ha kompentente medarbeidere som leverer kvalitet og kan rådgi våre kunder til bærekraftig vedlikehold som varer gjennom mange år. Målet til Vedlike er at ved godt kvalitetsarbeid, vil kunden oppnå lengre vedlikeholdsintervaller som gir redusert materialforbruk og bidrar til økt bærekraft. Når vi utfører industrilakkering for våre kunder oppfylles vår visjon ved en bevisst bruk av energi og produkter for å kunne være en forgjenger for en mer bærekraftig vedlikeholdsbransje.

Vedlike kan tilby vår kunder godt kvalifiserte ansatte med fagbrev og FROSIO-sertifisering (Level III).

Vedlike har vært en ekspert på industrilakkering og containerservice siden 2002, og betjener markeder som tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og entreprenører.
Vi produserer også profesjonelle rengjøringsprodukter, med et fokus på effektive og milde kjemikalier.

 

Kontakt

T. +47 32 26 63 00 / post@vedlike.no

SLEMMESTAD
Verksted/Sandblåsing og lakkering
Eternitveien 10, 3470 Slemmestad

DRAMMEN
Overflatebehandling av komponenter og slyngerensing
Nedre Eikervei 12. 3045 Drammen

Viktige sider

Produkter

Vedlike er en ekspert med lang og bred erfaring innen industrilakkering og containerservice innenfor markedene tungtransport, sporveier, kollektivtrafikk og entreprenører. Vi er også produsent av proffe rengjøringsprodukter med fokus på å produsere effektive og skånsomme kjemikalier.